Planering och fungerande logistik krävs för att skapa bra slutresultat. Kunden har ofta planerat projektet utifrån ritningar men i många fall krävs speciella kreativa lösningar när oförutsedda situationer uppstår.

Material levereras ofta färdigbehandlat till byggarbetsplatsen vilket underlättar för oss som målare men det ställer därmed högre krav på monteringen och att slutfinishen blir korrekt och enligt kundens önskemål och krav.

Oftast är det vi som målare som är kvar sist när de andra hantverkarna gjort sitt, därför vet vi vilka krav vi har på oss.